O nas

Jesteśmy po to, by objąć kobiety opieką ginekologiczną na najwyższym poziomie merytorycznym, z życzliwością i w przyjaznym otoczeniu. Naszą pasją jest medycyna w zakresie położnictwa, ginekologii i perinatologii. Proponujemy porady dla kobiet na każdym etapie życia – od pokwitania do senium. Doświadczenie zawodowe zdobywamy w warszawskich ośrodkach III stopnia referencyjności.

Nasi specjaliści

Dr Monika Hanyż ukończyła Akademię Medyczną w Poznaniu w 2002 roku. Egzamin specjalizacyjny z położnictwa i ginekologii zdała w 2012r. Pracuje jako starszy asystent w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie poza pracą w oddziałach Kliniki prowadzi opiekę nad pacjentkami w ciąży powikłanej zaburzeniami metabolizmu, mukowiscydozą oraz konsultuje dziewczynki z problemami ginekologicznymi. Swoją wiedzę aktualizuje na krajowych i zagranicznych sympozjach naukowych.

Dr Marzena Jurczak Czaplicka ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku w 1995 roku. Egzamin specjalizacyjny I stopnia z położnictwa i ginekologii zdała 1999 roku, II stopnia 2006 roku, a w 2017 uzyskała specjalizację z perinatologii. W 2004 roku obroniła pracę doktorską. Pracuje jako starszy asystent w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie prowadzi oddział patologii ciąży. Swoją wiedzę aktualizuje na krajowych i zagranicznych sympozjach naukowych.

Mgr Katarzyna Zaborowska absolwentka AWFu w Poznaniu, kierunek Fizjoterapia oraz Wychowanie Fizyczne. Ukończyła szkolenia: fizjoterapię w ginekologii i położnictwie,  kompleksową terapię przeciwobrzękową, fizjoterapię w nietrzymaniu moczu i stolca, fizjoterapię uroginekologiczną kobiet w ciąży, aktywność fizyczną kobiet w ciąży, kinesiotaping w ciąży, terapię w rozejściu mięśnia prostego brzucha oraz szkolenia z zakresu ortopedii. Pracuje zpacjentami ze schorzeniami ortopedycznymi, uroginekologicznymi oraz obrzękami.  Lubi łączyć  wiedzę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Powrót