Neurosonografia – szczegółowe badanie mózgu płodu

Wady wrodzone układu nerwowego – jaki to problem?

Według  Europejskiego Rejestru Wad Wrodzonych (EUROCAT) wady ośrodkowego układu (OUN)  zajmują czwarte miejsce pod względem częstości występowania. Długofalowe badania  dzieci sugerują, że częstość występowania może być znacznie większa i dotyczyć 1 dziecka na 100 urodzonych, a objawy mogą pojawić się w różnych okresach życia.

Mózg rozwija się od wczesnego rozwoju zarodkowego (od 3 tygodnia po zapłodnieniu) do dorosłości.

Wady OUN mogą ujawnić się w każdym okresie ciąży, ponieważ mózg podlega bardzo dynamicznym procesom rozwoju w okresie ciąży. Nie zawsze daje nam się ustalić przyczyny  nieprawidłowego rozwoju mózgu. Wiemy, że część spowodowana jest czynnikami genetycznymi a część zadziałaniem czynnika, który uszkadza prawidłowo rozwijający się mózg  (czynniki fizyczne – promieniowanie jonizujące, czynniki chemiczne – leki, alkohol, czynniki infekcyjne).  

Niektóre z wad OUN możemy rozpoznać już w I trymestrze ciąży, ale część możliwa jest do rozpoznania dopiero w II,  a nawet  w III trymestrze ciąży.

Jakie mogą być następstwa wady mózgowia?

Konsekwencje tych nieprawidłowości mogą być poważne i  istotnie wpłynąć na rozwój dziecka i funkcjonowanie rodziny. Nie zawsze wada ośrodkowego układu nerwowego skutkuje nieprawidłowym rozwojem dziecka,  a prawidłowa budowa układu nerwowego go nie gwarantuje. Pomimo, iż wady OUN to nieodwracalne uszkodzenia, badania wskazują,  że wczesne wdrożenie terapii może w istotnym stopniu poprawić  stan funkcjonalny  i rozwój dziecka. Pozwala  także na objęcie opieką psychologicznąrodziny dziecka co ma kluczowe znaczenie dla kształtowania optymalnych  warunków środowiskowych  jego rozwoju.

Objawy uszkodzenia OUN mogą być różnego stopnia – od zaburzeń nastroju (labilność emocjonalna, nadreaktywność, impulsywność, zaburzenia ze spektrum autyzmu), poprzez zaburzenia funkcji nerwów czaszkowych (dysfagia- zaburzenia połykania, zaburzenia mowy) i zaburzenia psychiatryczne aż po mózgowe porażenie dziecięce.

Dlaczego warto wykonać badanie neurosonograficzne w ciąży?

 • Wyłonienie płodów wymagających dokładnie diagnostyki w ciąży
 • Wyłonienie grupy dzieci wymagających dokończenia diagnostyki po urodzeniu po rozpoznaniu prenatalnym wady
 • Objęcie właściwą opieką dzieci z wadą OUN po urodzeniu
 • Identyfikacja i właściwa klasyfikacja wady na etapie prenatalnym pozwala na objęcie opieką psychologiczną rodziny dziecka co ma kluczowe znaczenie dla kształtowania optymalnych  warunków środowiskowych  jego rozwoju
 • Wady OUN to nieodwracalne uszkodzenie mózgu, ale badania wskazują,  że wczesna interwencja terapeutyczna może w istotnym stopniu poprawić  stan funkcjonalny  pacjenta
 • Dziecko od narodzin jest pod właściwą opieką wielospecjalistyczną, ma wykonaną niezbędną diagnostykę i wdrożoną rehabilitację

Jakie są rodzaje mózgu płodu?

Badanie przesiewowe, takie, któremu poddawany jest każdy płód opiera się na zbadaniu mózgowia, jego części, w trzech płaszczyznach a kręgosłupa w jednej płaszczyźnie. To pozwala na wykrycie do 80% nieprawidłowego obrazu OUN, ale nie zawsze na poprawną klasyfikacje wady. W sytuacji wątpliwości, niejasnego obrazu lub podejrzenia/rozpoznania wady konieczne jest dokładne zbadanie OUN w celu określenia rodzaju wady, wykluczenia dodatkowych nieprawidłowości, ustalenia dalszej diagnostyki w czasie ciąży i po urodzeniu dziecka. Takie badanie nazywa się neurosonografią.

Badanie neurosonograficzne polega na uzyskaniu dodatkowych licznych przekrojów, płaszczyzn i obejrzeniu wielu małych struktur w OUN  kręgosłupa i rdzenia kręgowego (z wykorzystaniem różnych technik obrazowania trójwymiarowego). Skuteczność tego badania sięga 95% – wykrycie i prawidłowe  nazwanie wady. W kilku procentach możemy spotkać się z trudnościami w określeniu rodzaju wady, wtedy z pomocą przychodzi badanie rezonansem magnetycznym.

Wskazania do badania neurosonograficznego:

 • Każde podejrzenie nieprawidłowości OUN w badaniu przesiewowym I, II i III trymestru
 • Wada OUN u poprzedniego dziecka lub w rodzinie
 • Wada serca u płodu
 • Podejrzenie infekcji wewnątrzmacicznej
 • Zahamowanie wzrasyania wewnątrzmacicznego płodu (FGR, Fetal Growth Restriction)
 • Ciąża bliźniacza jednokosmówkowa
 • Ekspozycja na teratogeny, które zaburzają rozwój mózgu (leki)
 • Nieprawidłowy wynik badania genetycznego o niejasnym znaczeniu

Kiedy wykonujemy badanie neurosonograficzne i wykrywamy nieprawidłowo rozwijający się mózg?

Niektóre z wad OUN możemy rozpoznać już w I trymestrze ciąży, ale część możliwa jest do rozpoznania dopiero w II,  a nawet  w III trymestrze ciąży.

Jak wykonujemy?

Badanie to wymaga czasu i doświadczenia, ale dostarcza wielu informacji o rozwijającym się mózgu płodu. Jeśli płód znajduje się w położeniu główkowym badanie to wykonywane jest sondą transwaginalną. A jeśli w położeniu miednicowym- sondą przezbrzuszną  o wysokiej rodzielczości.

Co oceniamy? (zależy od wieku ciążowego)

 • Twarzoczaszka
 • Oczodoły
 • Kości czaszki
 • Kręgosłup
 • Komory boczne (rogi przednie, tylne,  skroniowe, przedsionek), sploty naczyniówkowe, zarys ściany, kształt, tkanka okołokomorowa
 • Wzgórza
 • III komora
 • Kompleks przedni: CSP, rogi przednie komór, corpus callosum. IHF, sierp mózgu
 • Kompleks tylny:  szczelina ciemieniowo-potyliczna (P-O), corpus callosum, IHF, sierp mózgu
 • Tylny dół czaszki: móżdżek, robak móżdżku, IV komora, zbiornik wielki, spływ zatok, namiot móżdżku
 • Corpus callosum
 • Ocena rozwoju kory: bruzdy i zakręty
 • Hipokamp
 • Skrzyżowanie nerwów wzrokowych – Chiasma opticum
 • Pień mózgu, (śródmózgowie, most, rdzeń przedłużony), wodociąg mózgu
 • Przestrzeń podpajęczynówkowa

Powrót do Blog

Profesjonalny gabinet ginekologiczny

Umów się na wizytę

Umów wizytę

Dbamy o Twoją wygodę

Bezpłatny parking dla Pacjentek

sprawdź